Zobrazit menu

Vysokotlaké systémy a agregáty

V převážné většině případů našim zákazníkům nedostačuje, pro naplnění jejich potřeb, pouhá dodávka samotného vysokotlakého čerpadla. Pro tyto případy jsme připraveni navrhnout a dodat kompletní vysokotlaký systém či agregát přesně dle představ zákazníků.

V rámci takovéto komplexní dodávky je na rámu (stabilním, nebo mobilním) spolu s vysokotlakým čerpadlem umístěn vhodný pohon a případné další prvky automatizace, řízení a výbavy dle potřeb technologie a požadavků a finančních možností zákazníka.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace