Zobrazit menu

Speciální zakázky

Na základě vysoké spokojenosti s dodávkami se na nás začali obracet klienti se zakázkami významného rozsahu, které jednoduše nelze zařadit pod nízkotlakou a ani pod vysokotlakou techniku. Zejména se jedná o zařízení, která na trhu neexistují a jsou vytvořena na základě specifických požadavků zákazníků a potřeb jejich výrobně-technologického provozu.

 

V průběhu speciálních zakázek je nutné zabezpečit:

  • návrh technického řešení a profesionální poradenství
  • vývoj, konstrukci, výrobu a kooperaci se subdodavateli
  • dodržení požadovaných a předepsaných technických norem, revize, kontrolu kvality a certifikáty, prohlášení ES, apod.
  • zkušební testy a diagnostiku 
  • zavedení do provozu
  • proškolení pracovníků (obsluha, údržba, aj.)
  • záruční a pozáruční servis
  • dodávky a případné naskladnění náhradních dílů a hlídání pojistných zásob

 

PODÍVEJTE SE NA JIŽ REALIZOVANÉ SPECIÁLNÍ ZAKÁZKY.

 

Vývoj nového technologického zařízení na výrobu kolagenních střev

 

Zařízení pro defektoskopické zkoušky plynovodů

 

 

 

Tryskací kabina pro čištění odlitků

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace